Ta kontakt

Fyll i dina uppgifter så får du löpande information om projektet samt blir kontaktad av någon av våra mäklare nedan.

Vi som kontaktar dig är:

Louise Ekerot
Telefon: 070-830 55 94
louise.ekerot@fastighetsbyran.se

Mattias Lindahl
Telefon: 070-574 55 98
mattias.lindahl@fastighetsbyran.se

FAQ Brf Sågverket

1.Vad är det för takhöjd i garaget samt nedfart till garaget?
Garaget och dess nedfart kommer ha en fri höjd om minst 2,1 m frihöjd (dvs fritt under installationer).

2. Hur många hcp platser finns det i garaget?
Vi förhåller oss till de myndighetskrav som finns gällande tillgänglighet. Detta innebär bland annat att det kommer finnas tillgängliga parkeringsplatser för rörelsehindrade i garaget i närhet till hissarna.

3. Vad är det för storlek på hissen?
Hissarna som går till bostadshusen har invändiga mått om ca 2×1,4 m.

4. På ritningarna över lägenheterna som ligger på första bostadsvåningen, så står trädgård med. Tillhör den bostaden eller är den gemensam? Vem sköter underhållet av den? Hur kommer den gemensamma ytan att avgränsas mot den privata uteplatsen?
Bostäderna på första bostadsvåningen i hus C har trädgårdar som tillhör bostaden och avgränsas med träskärm och/eller räcke. Skötsel av dessa ytor ombesörjes av lägenhetsinnehavaren.

5. Hur avgränsas de privata terrasser som vetter mot gemensamma ytor?
För att skapa en privat känsla och skapa distans avgränsas de terrasser som vetter mot gemensamma ytor med växtlighet eller en spaljé/skärm.

6. Får man sätta upp markis?
Ja, givet att arkitektens/föreningens riktlinjer för omfattning och färgval efterföljs. Eventuell uppsättning av markis görs efter tillträde till lägenheten.

7. Får man glasa in balkongerna?
Rosendal Fastigheter kommer inte erbjuda inglasning av balkong som tillval. Efter inflyttning finns det möjlighet att söka medgivande från bostadsrättsföreningens styrelse om inglasning samt söka bygglov hos kommunen för att kunna glasa in balkonger.

8. Vilka tillval kan man göra? När ska tillvalen vara klara? Kan man välja badkar? När får vi information om dessa? När ska ev tillval betalas?
Övergripande information om tillval finns i prospektboken som kan hämtas hos Fastighetsbyrån i Knivsta. Specificerade tillvalspaket utarbetas i samverkan med våra leverantörer och samarbetspartners för att kunna presenteras i detalj under 2019 för att efter det få möjlighet att göra tillvalen. Denna ordning möjliggör att vi kan erbjuda tillval av högsta kvalitet till ett attraktivt pris. Badkar kommer inte finnas som tillval men om man önskar att själv installera det efter tillträdet så kan duschvägg väljas bort. Tillvalspaket betalas i samband med att beställningen görs.

9. De fönster som går ner till golv, är det fasta eller öppningsbara? Om de är öppningsbara hur öppnas de då? Är de hela eller delade?
Fönsterna är öppningsbara i enlighet med planritningarna. Fönsterdörrar mot balkonger och terrasser öppnas utåt medan övriga öppnas inåt och har ett räcke utanför.

10. Hur ser betalningsvillkoren ut? När och hur mycket ska betalas?
100 000 SEK betalas vid tecknande av förhandsavtal och återstående summa ska betalas cirka 10 dagar innan tillträde så att det totala beloppet är betalt vid tillträde.

11. Får man sälja om sin lägenhet efter upplåtelseavtal?
Ja. Dock bör noteras att upplåtelseavtalet inte kan överlåtas och att ursprunglig köpare är den som är skyldig att betala insatsen enligt betalningsvillkor och hämta ut nycklarna på tillträdesdagen.

12. Får man sätta upp parabol?
Det finns inget förbud mot parabol i föreningens stadgar, men styrelsens godkännande inhämtas för installation av parabol. Montage på fasad eller balkongräcken kommer inte godkännas utan det är golvstående montage på balkong som förordas.

13. Fasaden: brandsäkerhet med tanke på trä? Vilket underhåll kommer den att kräva?
Byggnadens fasad består av brandsäker värmebehandlad träpanel som inte ska underhållsbehandlas.

14.Hur fördelas p-platserna?
Vid tecknandet av förhandsavtal kan även en intresseanmälan för parkering göras. Det kommer finnas två listor, en för lägenheter med 1-2 RoK och en för 3-4 RoK. P-platserna kommer fördelas i turordning i enligt principen först till kvarn. Hyresavtal för p-platserna skrivs cirka 6 månader innan inflyttning.

15. Vilket märke är det på vitvarorna?
Märke på vitvaror är ännu inte beslutat, med det kommer vara vitvaror av hög kvalitet. Genom att upphandla vitvaror i ett senare skede har vi möjlighet att få bättre priser från leverantörerna eftersom vi kan konkurrensutsätta dem.

16. Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand?
Ja, med styrelsens godkännande. Styrelsen kan godkänna andrahandsuthyrning ett år i taget. För att ansöka om andrahandsuthyrning behövs en motivering till varför lägenheten ska hyras ut i andra hand, kontakt- och personuppgifter på den som skall hyra i andrahand, samt en kopia på kontraktet för hyresavtalet. I samband med andrahandsuthyrning tar föreningen ut en administrativ avgift i enlighet med föreningens stadgar.

 

Saknar du svar på någon av dina frågor? Skicka den till info@rosendalfastigheter.se så ska vi försöka svara så snart som möjligt.

 

FAQ uppdaterad 20180906